Õpilasürituse stsenaarium: Maakondlik võistlusmäng Koolitop (12. oktoober 2011. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anneli Meisterson, huvijuht
Üritus sisestatud: 21. veebruar 2012. a. kell 11.47
Üritus muudetud: 6. märts 2012. a. kell 08.17
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
-
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
-
Toimumise aeg:
Orienteeruv ajakava:
14:40 – 14:55 saabumine
15:05 avamine kooli aulas
15:15 teadmiste teatevõistlus; loovusülesande ettevalmistus klassides;
õpetajate töötuba
16:15 sportlik võistlus ujulas
17:15 loovusülesande esitamine kooli aulas
18:00 autasustamine aulas
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
I osa - Teadmiste teatevõistlus (7 õpilast)
Teadmiste osa põhineb eelmisel õppeaastal õpitud materjalil. Seitse õppeainet on jagatud erinevatesse klassidesse. Vastavas klassis tuleb lahendada antud aine 2 ülesannet ning seejärel liikuda järgmise aine klassi. Aeg läheb käima esimese ülesannete lahendamisest saalis ja pannakse kinni peale viimase ülesande lahendamist saalis.
Õppeained on järgmised:
1) keemia – 9.klass
8.klassi materjali põhjal (segude eraldamise meetodid)
2) eesti keel ja kirjandus– 8.klass
7.klassi materjali põhjal (sõnaliigid, käänded, luuleosa)
3) kodundus – 8.klass
Teema „Ürdid ja vürtsid“
4) inglise keel – 7.klass
6.klassi materjali põhjal (tähtpäevad)
5) matemaatika – 6.klass
5.klassi materjali põhjal
6) loodus – 5.klass
4.klassi materjali põhjal
7) muusika - 7.klass
6.klassi materjali põhjal (abiks olümpiaadi nõuded)


II osa - Spordivõistlus (2 õpilast)
Toimub ujumisvõistlus. Üheskoos tuleb läbida 50 m ujumisparvega.
Korraga võistleb 4 võistkonda.

III osa Loovusülesanne (3 õpilast)
Võtmelauseks „Ka luuavarrest võib tulla muusika“. Ülesande sooritamiseks on aega kuni 1,5 tundi. Töö tutvustamiseks on aega 3 minutit.


Toitlustamine
Avatud on kooli kohvik, sularaha eest saab ise endale kerget einet osta.

NB!
Vahetusjalatsid
Spordivõistlusel osalejatel kaasa pesemisvahendid ja ujumisvarustus
Korraldaja kool ei osale võistlustes.


Oma osalemisest teatada hiljemalt 10.oktoobriks anneli@oesel.edu.ee
Vastutaja:
-
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)