Õpilasürituse stsenaarium: Kooli moekonkurss "KG LOOK 2012" (12. aprill 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Raili Kaubi, käsitööõpetaja
Üritus sisestatud: 1. märts 2012. a. kell 12.48
Üritus muudetud: 15. märts 2012. a. kell 19.06
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Noorte loovuse ja käelise tegevuse arendamine erinevate kunstiliste väljendusvormide kaudu.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
Kuressaare Gümnaasiumi eelvoor ehk KG LOOK – KOOLIMOOD 2012 toimub kooli aulas algusega 18.00
Pilet 1€
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
4.-12. klass
Kirjeldus:
KONKURSI TEEMAD
* Fantaasia
* Ajast aega
Osalemine toimub kolmes erinevas vanusegrupis: 4.-6.klassid, 7.-9.klassid, 10.-12.klassid.

Konkursi arvestus on klassidevaheline, siiski ei tähenda see seda, et ei ole lubatud gruppe kokku panna ka mitme klassi peale. Kui konkursi võidab näiteks mitme klassi (st. ühest vanuseastmest!) peale kokkupandud grupp, siis saavad esikohapunktid kõik selles grupis osalenud klassid.
Gruppi kuuluvate õpilaste arv on max kuus

Ürituse raames toimub NÄITUS konkursil osalevate tööde (kollektsioonide) moejoonistest. Kindlasti märkida kollektsiooni ja autori(te) nimed. Võistlustööd tuua R.Kaubi (201) kätte 30.märtsiks 2012. a.

REGISTREERIMINE
Esinejad peavad olema end eelregistreerinud hiljemalt 30.märtsiks 2012 (Raili Kaubi, ruum 201 või raili@oesel.edu.ee).
Registreerimisel tuleb ära märkida:

1) autori(te) klass;
2) autori(te) nimi (nimed) ja e- mail ;
3) kollektsiooni nimi ja teema, milles võistlete;
4) nimekiri modellidest jt shows kaasategijatest.

Ürituse peaproov toimub kooli aulas kolmapäeval (aeg täpsustamisel).
Kaasa võta muusika CD-l (kontrolli, kas töötab!).
Proovi ja etenduse eduka toimimise jaoks peavad kõik heli- ja videokandjad olema varustatud kollektsiooni nimega ja märkega, kellele tagastada .Kooli konkursi KG LOOK korraldamisel lähtume maakondliku koolimoe konkursi juhendist:

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE KUNSTI - JA MOELOOME KONKURSS „LOOK KOOL 2012“

Saaremaa koolinoorte kunsti-ja moeloome juubelihõnguline konkurss toimub KÜMNENDAT korda.
Korraldajaks on Kuressaare Gümnaasium.
Ürituse eesmärgiks on noorte loovuse ja käelise tegevuse arendamine erinevate kunstiliste väljendusvormide kaudu.

TOIMUMISE AEG JA KOHT
Moeetendus toimub laupäeval, 21. aprillil 2012 kell 16. 00 Kuressaare Kultuurikeskuses.
Registreerimine ja peaproov kell 10. 00.

OSALEJAD
Ootame osalema Saare maakonna üldhariduskoolide, huvikoolide ja ametikooli õpilasi.
Noorem vanusegrupp: 4.- 6. klass
Keskmine vanusegrupp. 7.- 9. klass
Vanem vanusegrupp: 10. klass ja vanemad koolinoored
Osa võivad võtta koolide, klasside rühmitused või lihtsalt sõpruskonnad.
Rühmitusse kuuluvate õpilaste arv on maksimaalselt seitse (silmas on peetud idee autoreid, teostajaid, modelle ja muid abilisi kes viibiksid lavatagustes ruumides).
NB! Vanusegruppide jaotuses võib tulla muudatusi olenevalt osalejate arvust.

NÕUDED
Esitatavad tööd peavad olema autori(te) omalooming, kollektsioonis võib kasutada tööstusliku toodangu elemente (sukad, sokid, jms aksessuaarid), kuid lahenduses peab terviklikuna määrav olema disaineri originaalkavand ja looming. Vähemalt 60% peab olema ise teostatud, mitte õmblejate poolt valmistatud.
Kollektsioon peab sisaldama minimaalselt kolm erinevat terviklikku tööd, mida demonstreeritakse ühtse kollektsioonina. Kollektsiooni eri mudeleid peab ühendama ühtne idee. Töö peab olema õpilastele eakohane, jälgides üldiseid eetikanorme.
Iga kollektsiooni autori(te)l on õigus valida ise oma tööde esitlemiseks modellid, samuti võib disainer ise üles astuda modellina.
Materjalina võib kasutada kõike, mis on autori valikul vastavuses teemaga.
Õmbluskvaliteedi osas ülikõrgeid nõudmisi ei seata, mudelid peavad olema esteetiliselt korrektsed ja viimistletud.
Ürituse raames toimub NÄITUS konkursil osalevate tööde (kollektsioonide) esitlustest/ väljapanekutest. Kindlasti märkida kollektsiooni ja autori(te) nimed. Tööd pannakse üles konkursi ajaks. Konkursi lõppedes palume tööd kaasa võtta.
Parimat tööd auhinnatakse.

KONKURSI TEEMAD

Võistkond peab konkureerima etteantud teemade hulgast vähemalt ühel.
„Ajast aega“
„Fantaasia“ (vaba teema)

Info, konsultatsioonid ja tagasiside kollektsioonide kohta toimub e-maili teel aadressil raili@oesel.edu.ee või tel.5098189

Osalejatele teadmiseks:
Konkursile esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega.
Kollektsiooni esitluse pikkus 2-3 minutit
Muusika CD formaadis (originaalplaat) Kontrolli kindlasti enne konkurssi üle, kas plaat töötab!
Helikandjad varustada kollektsiooni nimega
Peale konkursi lõppu palume plaadid kaasa võtta.
Kõik osalejad peavad olema kohal 21. aprillil 10.00, kus teatatakse proovi järjekord.
Peaproovis soovitatav kanda kollektsioonis kasutatavaid jalanõusid (ja ka suuremaid rekvisiite)


HINDAMINE

Konkursi töid hindab ˛ürii Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikku teostust.
Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.

AUHINDADE KATEGOORIAD

Grand Prix – Keraamik Maila Juns-Veldre loodud rändauhind koos preemiaga


Igas vanusegrupis
I koht Kuldne Väike Niidirull
II koht Hõbedane Väike Niidirull
III koht Takune Väike Niidirull

Eripreemiad sponsorfirmadelt ja toetajatelt
Parim moejoonis/esitlus näituselt


REGISTREERIMINE

Konkursi eelvooruna toimub valik eelnevalt saadetud kollektsioonide fotode põhjal.

Andmed ja pildid kollektsioonist saata raili@oesel.edu.ee

Eelregistreerimine lõpeb reedel, 13. aprillil 2012


Registreerimisel tuleb ära märkida:
1.kooli või õppeasutuse nimi, klass
2.autori(te) nimi (nimed), vanus, telef. ja e-mail
3.kollektsiooni NIMI ja TEEMA
4.juhendaja nimi (olemasolul)
5.konkursil osalejate nimekiri
6.fotod kollektsioonist (eelvoorul osalemiseks)
Vastutaja:
Raili Kaubi
Korraldustoimkond:
Anneli Meisterson
Renate Pihl
Tiia Leppik

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)