Õpilasürituse stsenaarium: KG sisekergejõustiku KV ( 3. aprill 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Sirje Metsküll, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 21. veebruar 2012. a. kell 11.47
Üritus muudetud: 9. märts 2012. a. kell 14.08
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Toetada õpilase kujunemist füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi
Kujundada õpilastes iseseisvat sportimisharrastust ning arendada kehalist võimekust.
Õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
Arendada oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele
Selgitada kooli parimad sisekergejõustiku aladel ja parim klass oma klassigrupis.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • õpipädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
-Võistlused toimuvad teisipäeval, 3. aprillil 2012.a. KURESSSAARE SPORDIHOONES,
algusega 16.00
Toimumise koht:
Spordihoone 1
Sihtgrupp:
Osa võtavad 10.- 12. klasside võistkonnad. Võistkonna suurus ei ole piiratud. Iga klass paneb alale välja kaks võistlejat. Üks võistleja võib kaasa teha kolmel alal.
Kirjeldus:
-Alad: Sisekergejõustiku aladeks on 10-12kl.- 60m jooks, 60 m tõkkejooks,kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge, ( P- 6 kg, T-4 kg) P- 600m , T- 600m, kolmikhüpe (P).
Võistlus toimub karikavõistluste süsteemis, seega on kaugushüppes ja kuulitõukes neli katset.
Juhend: Sisekergejõustiku aladeks on 10-12kl.- 60 m jooks,60m tõkkejooks,kaugushüpe, kõrgushüpe,kuulitõuge, ( P- 6 kg, T-4 kg ) P- 600 m ,T- 600 m, kolmikhüpe P.
Võistlus toimub karikavõistluste süsteemis, seega on kauguses ja kuulitõukes neli katset.

Vahendid: Tõkete kõrgused,esimene tõke ja vahe.
10-12. kl. T 76cm, 13m, 8.00m P 91,4cm 13.72 m, 8,80m

Osavõtt: Osa võtavad 10.- 12. klasside võistkonnad. Võistkonna suurus ei ole piiratud. Iga klass paneb alale välja kaks võistlejat. Üks võistleja võib kaasa teha kolmel alal.
Ülesandmine:Võistkondade kirjalik ülesandmine teha hiljemalt neljapäevaks, 29. märtsiks ja tuua kehalise kasvatuse õpetajate tuppa.

Klassidevaheline arvestus: Võistlejad toovad klassile punkte järgmiselt:
10.-12.kl.I koht 35p, II 33p., III-32p.
Vastutaja:
Endel Tustit
Korraldustoimkond:
Spordiosakonna õpetajad ja kohtunikena KG õpilased

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)