Õpilasürituse stsenaarium: 8.klasside suusalaager Haanjas ( 6. veebruar 2012. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Sirje Metsküll, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 21. veebruar 2012. a. kell 11.47
Üritus muudetud: 6. märts 2012. a. kell 08.17
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
-
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
-
Toimumise aeg:
- Laager toimub Võru maakonnas Nõmme Spordiklubi Kurgjärve spordibaasis 6.-10.veebruarini 2012.
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
-Suusalaager on kooli õppekavas olnud juba 6 aastat. See toimub Võru maakonnas Kurgjärve spordibaasis 6.-10.veebruarini 2012.
KG põhikooli õppekavas on välja toodud, et koolis lähtutakse põhimõttest: terves kehas, terve vaim. Kooli õppekasvatustöö põhisuunad rõhutavad erinevate võimaluste leidmist ainetevahelisel lõimumisel, et õppemeetodite ja vahendite mitmekesisusega innustada ja motiveerida õppeprotsessis osalejaid.
Samas peetakse kooli õppeprotsessis oluliseks õpioskuste arendamist, praktilisi õppetegevusi (s.h. õuesõpe, uuriv õppimine) ja uuendusmeelsust.
Suusalaager on just selline õppevorm, kus käsikäes praktilise tegevusega suusatamises toimub lõimumine teiste õppeainetega nagu geograafia, ajalugu, emakeel, inimeseõpetus jne.
Vastutaja:
-
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)