Õpilasürituse stsenaarium: 12.klassi lõpuaktus (21. juuni 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 24. mai 2021. a. kell 13.56
Üritus muudetud: 24. mai 2021. a. kell 13.56
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Gümnaasiumi lõpuaktus
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
12.00
Toimumise koht:
Spordihoone
Sihtgrupp:
12.klass
Kirjeldus:
Kuressaare Gümnaasiumi gümnaasiumi lõpuaktus toimub spordihoones kell 12.00.

Info saali pääsemise kohta täieneb peagi. Lõpetajaid oodatakse õnnitlema spordihoone sisehoovi.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)