Õpilasürituse stsenaarium: 9.klassi lõpuaktus (18. juuni 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 24. mai 2021. a. kell 13.54
Üritus muudetud: 24. mai 2021. a. kell 13.54
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
A klass 11.00
B klass 12.30
C klass 14.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi aula
Sihtgrupp:
9.klass, õpetajad, lapsevanemad
Kirjeldus:
Aktus toimub ühele klassile korraga (vt ajad). Saali on lubatud iga lapse kohta kindel arv inimesi (info täieneb peagi).

Lõpetajaid on võimalik õnnitlema tulla kooli staadioni poolsesse sisehoovi. Aktusest on võimalik vaadata ka otseülekannet.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)