Õpilasürituse stsenaarium: Aastalõpu aktused (11. juuni 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 24. mai 2021. a. kell 13.50
Üritus muudetud: 24. mai 2021. a. kell 14.01
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsiooniline kooliaasta lõpetamine. Õpilaste kiitmine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
5.-6. klass 9.00
1.-2. klass 10.00
3.-4. klass 11.00
7.-8. klass 12.00
10.-11. klass 13.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi staadion
Sihtgrupp:
2.-11 kl
Kirjeldus:
Aktuse päeval toimuvad klassijuhataja tunnid. Ruumide info täieneb peagi
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)