Personaliürituse stsenaarium: Õppenõukogu ( 8. juuni 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 11. mai 2021. a. kell 13.46
Üritus muudetud: 7. juuni 2021. a. kell 20.33
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
8. juunil kell 15 aulas
Vastutaja:
Toomas Takkis
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Päevakavas:
1.-8. ja 10.-11. kl lõpetamine; tunnustamine ja täiendav õppetöö.
(0s)