Õpilasürituse stsenaarium: Eesti päev (19. veebruar 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 3. veebruar 2021. a. kell 15.05
Üritus muudetud: 11. veebruar 2021. a. kell 11.08
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Lühendatud koolipäev. Toimuvad esimesed neli tundi ja viienda tunni ajal vaadatakse
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktust
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
kogu kool
Kirjeldus:
Lühendatud koolipäev. Toimuvad esimesed neli tundi ja viienda tunni ajal vaadatakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktust.

Pidulik riietus

Aktust vaadatakse tunniplaani alusel toimuvas ainetunnis koos vastava aineõpetajaga.
Klassidel, kellel on kehaline kasvatus ja klassiruum hõivatud, vaatavad aktust aulas.

Söömine toimub tavalistel aegadel:
10.20 kuni 11.45 algklasside õpilased
alates 11.45 keskastme õpilased
alates 12.45 gümnaasiumi õpilased
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)