Personaliürituse stsenaarium: Ainekavade koostamise rühmatööd (16. veebruar 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 21. jaanuar 2021. a. kell 11.35
Üritus muudetud: 15. veebruar 2021. a. kell 16.28
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
16. veebruar kell 15 (ainekavarühmad, kes olid koos 19. jaanuaril); ruumid ka samad.
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
"Nooruse kooli" õppekava ettevalmistamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Ainekavade koostamine. Soovitatavalt kuni 10-liikmelistes rühmades või veebikoosolekuna.
(0s)