Personaliürituse stsenaarium: Nooruse õppekava (19. jaanuar 2021. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 14. jaanuar 2021. a. kell 16.02
Üritus muudetud: 18. jaanuar 2021. a. kell 16.00
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
19. jaanuar kell 15 määratud ruumides
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
"Nooruse kooli" õppekava ettevalmistamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Õppekava ainekavade koostamine.
Töörühmad (ainevaldkonna õpetajad ja igasse rühma ka määratud I-II kooliastme klassiõpetaja või muu õpetaja).
Eesti keel ja kirjandus (Merle)
Matemaatika (Enda)
Võõrkeeled (Kersti)
Loodusained (Eneli)
Sotsiaalained (Anni)
Tehnoloogia (Madli)
Kunstid+käsitöö+muusika (Raili; Laine)
Sport (Ülle)
Karjäär-ettevõtlus (Grete)
Töörühmade nimekirjad Teamsis KG Töötajate failis: Töörühmad jaanuaris 2021; lehel 19. jaanuar.
(0s)