Personaliürituse stsenaarium: Nooruse kooli arengukava juhtgrupi koosolek (25. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anne Keerberg, projektijuht
Üritus sisestatud: 19. november 2020. a. kell 09.25
Üritus muudetud: 19. november 2020. a. kell 09.25
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
kell 15-16 auditooriumis
Vastutaja:
Anne Keerberg
Sisehindamise valdkonnad:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
(0s)