Õpilasürituse stsenaarium: Töövarjupäev (19. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristi Hints, juhiabi-projektijuht
Üritus sisestatud: 18. november 2020. a. kell 12.36
Üritus muudetud: 18. november 2020. a. kell 12.40
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
Toimumise aeg:
Varjutamise kellaajad varieeruvad.
Toimumise koht:
erinevates ettevõtetes
Sihtgrupp:
8. klassi õpilased
Kirjeldus:
Karjääriõpetuse aine raames lähevad osad 8.klassi õpilased üle-eestilisel töövarjupäeval töövarjuks ja jagavad hiljem oma kogemust ainetunnis.
Vastutaja:
Kristi Hints
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)