Õpilasürituse stsenaarium: ÖÖ loeb! 2. kooliastme lugemisõhtu (30. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Virge Lember, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 4. november 2020. a. kell 13.06
Üritus muudetud: 28. november 2020. a. kell 13.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilaste lugemishuvi äratamine ja süvendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.00-20.30
Toimumise koht:
aula, 2. ja 3. korruse klassiruumid, talveaed, peeglisaal
Sihtgrupp:
4.-6. klasside õpilased
Kirjeldus:
Õpilased on eelnevalt valinud endale kaks töötuba:
alates 17.45 talveaia ees osalejate registreerimine + kingitus
18.00–18.40 I töötuba
18.50–19.30 II töötuba
19.45 lõpetamine aulas
Vastutaja:
Virge Lember
Korraldustoimkond:
Peakorraldajad: Lelet Aavik-Part, Virge Lember
Töötubade läbiviijad: II kooliastme õpetajad/klassiõpetajad, Kristin Lauri, Anu Liik, Ülle Räim.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)