Õpilasürituse stsenaarium: Klassidevahelised lõuatõmbamise ja hüpitsaga hüppamise võistlused (24. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Annely Oolup, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. oktoober 2020. a. kell 16.47
Üritus muudetud: 15. november 2020. a. kell 14.43
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Lõuatõmbamisvõistluse (rippes kätekõverdused) eesmärgid:
- arendada ülakeha lihaskonda.
- arendada õpilaste üldkehalisi võimeid
- vaimset valmisolekut eneseületuseks
- selgitada välja kooli parimad klassid lõuatõmbamises

Hüpitsaga hüppamisvõistluse eesmärgid:
- arendada õpilaste koordinatsiooni,vastupidavust, kiirust ja hüpitsa käsitlemise oskust
- arendada õpilaste tahteomadusi
- selgitada välja kooli parimad hüpitsaga hüppajad
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
13.00- 16.00
Toimumise koht:
aula ja võimla
Sihtgrupp:
1.-12.klass
Kirjeldus:
Lõuatõmbamisvõistlus algab kell 14.00 võimlas
( 4.- 12.klass)

NB! Igast klassist 5 poissi

Hüpitsaga hüppamisvõistluse ajakava:
13.00 1.- 3.klass (aula)
14.00 4.- 8.klass (võimla)
15.00 9.-12.klass (võimla)
Hüppamise aeg 1minut (1. kooliastmel 30sekundit)

NB! igast klassist 5 tüdrukut
Vastutaja:
Marko Kesküla
Korraldustoimkond:
Kuressaare Gümnaasiumi spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)