Õpilasürituse stsenaarium: Argument 2020 ( 1. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 28. oktoober 2020. a. kell 07.39
Üritus muudetud: 28. oktoober 2020. a. kell 09.39
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Argumendikoolitus
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Pühapäev 10.00 - 17.00
Toimumise koht:
KG 3. korrus, klassiruumid 301, 303, 305, 306
Sihtgrupp:
10. klassi õpilased
Kirjeldus:
Pühapäev 01.11.2020
10.00 Hommikune kogunemine
10.15 Töötuba V
11.45 Paus
12.15 Töötuba VI
13.15 Lõunasöök
14.00 Töötuba VII
16.00 Töötuba VIII
16.30 Reflektsioon ja kokkuvõtted
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
Marit Tarkin
Jaana Puksa
Eesti Väitlusselts

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)