Õpilasürituse stsenaarium: Saaremaa Osaluskohvik 2020 ( 6. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 27. oktoober 2020. a. kell 08.45
Üritus muudetud: 27. oktoober 2020. a. kell 10.46
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
6. novembril toimuvad Osaluskohvikud on üks osa "Noorelt noorele - osalusest lähemalt" projektist, mida toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
6. november kell 10.00-14.00
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasiumi aula
Sihtgrupp:
Saaremaa koolide õpilased
Kirjeldus:
Käes on sügis ja taas on käes ka Saaremaa Osaluskohvik, mis on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele.Sellel aastal arutletakse Osaluskohvikul järgnevatel teemadel:
“Kas valimised suruvad mind kasti?!”
“Head otsustajad - otsustage lõpuks ära!”
"Tasa sõuad - kuhugi ei jõua"
"Saarlaste silgud"
"Kas sibulad on tõesti siis nii kibedad?"

Üritusele registreerimine kestab 30. oktoobrini või seni kuni kohti jätkub!
Registreerimine lingil: https://forms.gle/CdyfffCAqLZczPm66
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Saaremaa valla noortevolikogu

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)