Personaliürituse stsenaarium: 7. klasside lõiming ( 3. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 21. oktoober 2020. a. kell 11.13
Üritus muudetud: 21. oktoober 2020. a. kell 14.19
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
14.00 7. klasside klassijuhatajad ruumis 404
15.00-16.00 7. klasside aineõpetajad ruumis 404
Vastutaja:
Maria Koppel
Sisehindamise valdkonnad:
Kolleegide õpetamine ja õppimine kolleegilt
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kolleegide õpetamine ja õppimine kolleegilt
Ürituse/tegevuse kava:
Lõiminguprojekti koosolek. Ideede kogumine, ettepanekute tegemine.
(0,01s)