Personaliürituse stsenaarium: KOOLIASTMETE ARENDUSPÄEV (21. oktoober 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Grete Pihl, klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja
Üritus sisestatud: 16. oktoober 2020. a. kell 16.55
Üritus muudetud: 16. oktoober 2020. a. kell 19.56
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
Kell 9.00 - 12.00
Vastutaja:
Grete Pihl
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kolleegide õpetamine ja õppimine kolleegilt
Ürituse/tegevuse kava:
1) 1. kooliaste (vastutaja R. Tiidovee), kell 9-11 (ruum 203)
* õpilaste digipädevuste arendamine
* osaoskused 1. trimestril
* Mini Megaaju töökorraldus
* AB-kooli alustamine jaanuaris
* üldõpetuslik tööviis, lõiming

2) 2. kooliaste (vastutajad G. Pihl ja P. Tenno), kell 9-11 (ruum 307)
* Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti
koostöös. Kohtumine tugisüsteemide spetsialistidega
* Valikained 2. kooliastmes

3) 3. kooliaste (vastutaja K. Kirs), kell 9-11 (aula)
* õppesisu ja korralduse arendus progümnaasiumis,
meenutame Pro TERA kogemust

4) 1.-3. kooliaste, kell 11-12 (aula)
* eKooli töökava rakendamise kogemuste jagamine, head
näited ja nõuanded

Kell 12 lõuna (söökla avatud)
Töö jätkub vastavalt vajadusele gruppides või individuaalselt
(0s)