Personaliürituse stsenaarium: Õpetaja töökava koostamine (22. oktoober 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 29. september 2020. a. kell 13.05
Üritus muudetud: 8. oktoober 2020. a. kell 17.22
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
22. oktoober
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Õpetaja töökava koostamine eKooli.
Õpetaja koostab II trimestri või II poolaasta töökavad eKooli.

Eeltööks kogemuste vahetus kooliastmete koosolekul. Astmejuhtidel kokku leppida esitajad.

Õppealajuhatajalt märksõnad töökava koostajale:
* Soovitatav on kava koostada tund-tunnilt (siis saab selle siduda ka eKooli päevikuga; siis on see vajadusel kasutatav ka asendusõpetajal)
* Kui kava koostatakse eesmärgiga, et seda kasutada ka järgmistel aastatel, siis pole mõistlik sisestada kuupäevi.
* Alateemaks ei peaks olema tööviis või vorm: nt ülesanded; praktiline
töö. Teema on TEEMA (kirjelduses võiks olla siis ülesannete lahendamine; praktilised tegevused vm).
* Tunni kirjelduses märkida kavandatavad õppetegevused
* Materjalina õpik, tv, link, tööleht vm.
* Kodutööd saab lisada ka õppetöö käigus.
* Kes tahab veelgi täiuslikumat plaani, siis saab selle lisada töökavasse pdf-failina.
* Soovitan jagada töökava kolleegidega (eriti kui on vaja õpetaja tundi asendada). Õppealajuhataja näeb seda alati, aga puudub võimalus seda jagada.

Head koostamist!
(0,01s)