Õpilasürituse stsenaarium: Ettemäng: Suur Teatriõhtu 2020 (13. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 9. september 2020. a. kell 21.09
Üritus muudetud: 10. november 2020. a. kell 13.58
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Loodud näidendite läbimäng ja kohene tagasiside, mille eesmärk on Suure Teatriõhtu tarbeks valmivate etteastete kvaliteetse valmimise maksimaalne toetamine.
Anda õpilastele võimalus mängida näidend läbi koos valgus- ja helipargi kasutusega.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.00-14.00 graafiku alusel

9.00-9.30 12.c
9.30-10.00 12.b
10.00–10.30 11.c
10.30–11.00 10.a
11.00–11.30 11.b
11.30–12.00 12.a

12.00–12.30 LÕUNA

12.30–13.00 10.b
13.00–13.30 11.a
13.30–14.00 10.c
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassi õpilased
Kirjeldus:
Igale klassile on eelmänguks broneeritud 30 minutit. Selle aja jooksul annab truppidele edasiviivat tagasisidet Inspira teatristuudio juhendaja ja Kuressaare linnateatri näitleja Tanel Ting.

30-minutilise ettemängu jooksul on klassil võimalus kasutada OÜ Peotehnika helitehniku teenuseid. Palun kasutada seda võimalust igal juhul! Enne ja peale ettemängu professionaalse helitehniku olemasolu kool ei paku.

Registreerimine ja info jagamine toimub läbi klassijuhatajate.
Vastutaja:
Lelet Aavik-Part
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik-Part
Tanel Ting

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)