Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2020 (20. november 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 9. september 2020. a. kell 21.01
Üritus muudetud: 18. november 2020. a. kell 13.54
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Läbi praktilise teatritegevuse anda õpilastele võimalus eneseavastamiseks – oma isiksuse mõistmiseks ja mitmekülgseks arendamiseks. Samuti arendada loovust, fantaasiat, esinemisjulgust, suhtlemisoskust, kujundada analüüsivõimet ja koostöövalmidust ning äratada huvi teatri kui kunstiliigi vastu.

Suur Teatriõhtu toimub Kuressaare Gümnaasiumis sel aastal viimast korda.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Algusega 18.00
Ootame üritusele vaid Kuressaare Gümnaasiumi koolipere.
Kokkulepitud külalistele on majja sisenemisel kohustuslik kanda maski.
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
10.-12. klassi õpilased ja õpetajad
Kirjeldus:
Suur Teatriõhtu 2020 on tagasivaade eelnevatele aastatele. Sel korral valitakse etenduste teemad meie kooliteatri ajaloost ehk mida on erinevatel aastatel lavalaudadel mängitud. Loosimine toimub septembrikuu kolmandal nädalal. Iga klass saab etendamiseks erineva aasta, mida Meie KG veergudel ka tutvustame. Head loosiõnne ja mõnusat ettevalmistusperioodi!

Valimis on:
(vaata klasside loosimise tulemusi siit: https://www.oesel.ee/meiekg/index.php?s=5228

2015 – „Mis on see luuletaja luule?“

2014 – „Elas kord …“

2013 – „Tsirkus“

2012 – „Lugu läbi tantsu“

2011 – „Vasikate ristimine ehk kuidas seda lavastada“

2010 – „Elu on mäng“

2009 – „Saarlaseks olemine on saatus“

2008 – Vaba teema autori loomingu põhjal

2007 – Vabalt valitud muinasjutu tõlgendamine

2003 – „Elu on seiklus“

Juhend

20. novembril astuvad teatritulle kõik 10.–12. klassid, kelle ülesandeks lavale tuua kuni 20minutiline näitemäng loosiga võetud teemal, mille täpsem kirjeldus edastatakse klassidele kohe peale loosimist.

Ärge unustage, et eelkõige ootavad vaatajad terviklikku ja kompaktset lugu, aga ka tabavust, originaalsust, selget lavakõnet ja mängulusti.

Kirjandusõpetajad on valmis teid igakülgselt abistama. II perioodi kirjandustunnid pühendatakse teatriõpetusele.

Iga trupp
esitab 16. novembriks oma etendust tutvustava plakati, mis riputatakse Suure Teatriõhtu ajaks aula ees asuvale seinale. Parim plakat saab auhinna!

Osavõtu registreerimine
Registreerimine Suurele Teatriõhtule on avatud septembri teisest nädalast kuni 13. novembrini. Registreerimine toimub läbi Google Drive´i keskkonna siin:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u_jXv82I4gRv_n4-dyA7Aa70rF06ewF7RnyFLeqs-Ls/edit?usp=drive_web&ouid=102902458570441720591


Oluline info

1.REGISTREERIMINE ON AVATUD KUNI 13. NOVEMBRINI!
2. ETENDUSE A3 suuruses POSTER TUUA 109 RUUMI HILJEMALT 16. NOVEMBRIL!

Esinemisjärjekord on loositud (13.novembril)

1. 11.a

2. 12.c

3. 12.a

4. 10.a

5. 10.c

Vaheaeg

6. 11.c

7. 11.b

8. 12.b

9. 10.b

Novembri teisel ja kolmandal nädalal on eesti keele ja kirjanduse tunnid pühendatud teatriõpetusele. Tundides antakse näpunäiteid lavalise liikumise, näitlejameisterlikkuse, tehnika- ja valguspargi kasutamise kohta.
ˇürii annab välja grand prix´, 2 laureaaditiitlit, näitlejapreemiad ning eripreemiaid. Hindamisel arvestab ˛ürii etenduse usutavust, isikupära ja põnevaid nüansse, mis teatriõhtu üldteemat originaalses võtmes vaatajale seletada suudavad.


Jooksev info kodulehel ja ürituse FB lehel!
(FB: https://www.facebook.com/events/1568693476647390)
Vastutaja:
Lelet Aavik-Part
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik-Part
Marit Tarkin
eesti keele ja kirjanduse õpetajad
gümnasistid
vilistlased

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)