Õpilasürituse stsenaarium: Õpetajate päev ( 5. oktoober 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 7. september 2020. a. kell 08.17
Üritus muudetud: 7. september 2020. a. kell 11.29
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsiooniline õpetajate päeva tähistamine, et seeläbi tunnustada õpetaja ameti rolli olulisust. Sel päeval viivad koolitunde läbi abituriendid.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Toimuvad lühendatud tunnid tunniplaani alusel.
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
kogu kool
Kirjeldus:
Toimuvad lühendatud tunnid tunniplaani alusel (NB! 8. ja 9. tundi ei toimu!)
Tunni pikkuseks on 30 minutit ja vahetunni pikkuseks 10 minutit.
1. tund: 8.05 -8.35
2. tund: 8.45 - 9.15
3 .tund: 9.25 - 9.55
4. tund: 10.05 - 10.35
5. tund: 10.45 - 11.15
6. tund: 11.25 - 11.55
7. tund: 12.05 - 12.35

Kõiki tunde viivad läbi 12.klassi õpilased
* Söökla tegevuses midagi ei muutu. Algklassid söövad kaetud laudade tagant neile tavapärasel ajal:
10.40 söövad 3. ja 4. klassid
11.10 söövad 1. ja 2. klassid
Ülejäänud õpilased saavad süüa alates 11.45, gümnaasium alates 12.45
* Pikapäevarühma ei toimu. Ringide toimumise üle otsustavad
ringijuhendajad ja edastavad sellekohase info ringis osalejatele.
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
abituriendid
12.klasside juhatajad
huvijuhid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)