Õpilasürituse stsenaarium: Jukude nädal ( 7. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 27. august 2020. a. kell 13.13
Üritus muudetud: 3. september 2020. a. kell 11.29
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
10. klasside tutvumine kooliga ja kooli kommetega. Tutvumine koolikaaslastega. Kooli täieõiguslikuks õpilaseks saamine.
Kooli traditsioonide jätkamine.
Õpilaste organiseerimisvõime parandamine. Suhtlusoskuse arendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
Toimumise aeg:
Jukude nädal toimub 7.-11. september
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, Kuressaare tervisepark
Sihtgrupp:
12.klass , 10.klass
Kirjeldus:
Jukud on eelnevalt jaotatud rühmadeks ja neile on teada antud nende selle nädala stiil.


Jukude nädal saab alguse 9.45 (7.09) võimlas.

Erna retk toimub 10.09 Tervisepargis, täpsemad juhised annavad 12.klassid

Jukude vande andmine toimub 11.09 kell 10.45 aulas.


E
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
12.klassid ja klassijuhatajad, huvijuhid

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)