Õpilasürituse stsenaarium: 1. ja 12. klassi aktus ( 1. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maria Koppel, huvijuht
Üritus sisestatud: 25. august 2020. a. kell 09.52
Üritus muudetud: 25. august 2020. a. kell 11.10
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Traditsiooniline pidulik avaaktus.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.00 1.a ja 12.a
11.00 1.b ja 12.b
12.00 1.c ja 12.c
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
1. ja 12.klass
Kirjeldus:
1.klass koguneb oma klassiruumis enne aktuse algust.
Ühiselt minnakse lipu järel aulasse, 1.klassi õpilane istub 12.klassi õpilase kõrvale.
Aktuse avamine
Kooli laul
Direktori sõnavõtt
Õppealajuhataja sõnavõtt
Peale ette pildistama ja seejärel klassijuhataja tundi

Klassijuhatajatunnid pärast aktust

1.a Lelet Aavik-Part 109
1.b Raina Rääp 209
1.c Inna Vann 207


12.a 003
12.b 408
12.c 103
Vastutaja:
Maria Koppel
Korraldustoimkond:
Huvijuhid
Muusikaosakond
Humanitaarosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)