Õpilasürituse stsenaarium: 12.klassi lõpuaktus ( 1. juuli 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 29. mai 2020. a. kell 10.44
Üritus muudetud: 18. juuni 2020. a. kell 12.16
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Teadvustada antud päeva tähendust; laiendada silmaringi ja teadmisi; teadvustada õpilastes enesemääratlust ning seotus kooliga ja Eesti riigiga.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 14.00 Kuressaare Spordikeskuses. Iga lõpetaja saab aktusele kutsuda 3 inimest, teistele külalistele aktus avatud ei ole. Aktust on võimalik vaadata video teel otse.
Toimumise koht:
Kuressaare Spordihoone
Sihtgrupp:
12.klass, 12.klassi lapsevanemad
Kirjeldus:
Lõpetajad rivistuvad kell 13.40 Spordihoone kergejõustiku saalis (aktusesaali kõrval) koolilipu järel klasside kaupa (12.a, 12.b, 12.c)
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Kristin Lauri, Merle Rekaya, Pilvi Karu

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)