Personaliürituse stsenaarium: III kooliastmes loovtöö uuendamise projektikoosolek (17. märts 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kersti Kirs, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. märts 2020. a. kell 16.42
Üritus muudetud: 4. märts 2020. a. kell 15.34
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
15.00-16.30 ruumis 305
Vastutaja:
Kersti Kirs
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Õpilastele võimetekohase ja huvidest lähtuva eneseteostuse võimaluste loomine.
(0s)