Õpilasürituse stsenaarium: "HIV-i teemaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas 2020" küsitlus ( 3. märts 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristel Paju, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 2. märts 2020. a. kell 12.17
Üritus muudetud: 2. märts 2020. a. kell 15.00
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
HIV-i teemaga seotud teadmiste, hoiakute ja käitumise väljaselgitamine Kuressaare Gümnaasiumi valimis olevate noorte hulgas.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • enesemääratluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
4 tund 7.b 305 ruumis tahvlite või isikliku nutiseadmega
5 tund 9.b 305 ruumis tahvlite või isikliku nutiseadmega
6 tund 7.d II korruse arvutiklassis
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium
Sihtgrupp:
7.-12.kl
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristel Paju
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)