Õpilasürituse stsenaarium: KG Laululind 2020. JÄÄB ÄRA (24. märts 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anita Kangur, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 8. veebruar 2020. a. kell 10.00
Üritus muudetud: 12. märts 2020. a. kell 21.04
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
KG Laululinnu võistluse eesmärk on selgitada välja parimad 1.- 4. kl. laululapsed.
Laululind aitab kaasa:
* muusikaelu elavdamisele
*traditsioonide jätkamisele
Laululind annab lapsele:
*võimaluse ennast teostada
*positiivseid emotsioone
*esinemisjulgust
*elamusi
*eneseväljendust
*uusi teadmisi muusikast
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kultuuriline identiteet
Toimumise aeg:
Kell 16.30 1.- 2.klass
Kell 18.30 3.- 4.klass
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
Algklasside õpilased, lapsevanemad.
Kirjeldus:
KG Laululind toimub võistluskontserdina:
kl. 16.30 1.-2..klassid,
kl. 18.30 3.-4..klassid.
Kontaktisik: Anita tel. 5114777, Helle 5072562
Vastutaja:
Anita Kangur
Korraldustoimkond:
KG muusikaõpetajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)