Õpilasürituse stsenaarium: Sõrmuste aktus ( 3. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 7. jaanuar 2020. a. kell 10.40
Üritus muudetud: 31. jaanuar 2020. a. kell 11.44
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tegemist on meie kooli traditsioonilise üritusega, millega tähistatakse ühtlasi gümnaasiumistuudiumi poole peale jõudmist. Õpilased on tellinud omale lõpusõrmused, mis siis tseremoniaalselt kätte jagatakse.
Ürituse eesmärgiks on austada kooli traditsioone, õpetada vastutama oma valikute ja endale võetud kohustuste eest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 11:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
11.klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)