Personaliürituse stsenaarium: Nooruse õppekava töörühm (21. jaanuar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 17. detsember 2019. a. kell 16.10
Üritus muudetud: 16. jaanuar 2020. a. kell 11.16
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
21. jaanuaril k 15 auditooriumis
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Ideede arutelu pärast kooliastmete arutelusid. Tutvuda e-posti saadetud lingiga.
Osalevad töörühma liikmed ja hoolekogu esindajad.
(0s)