Õpilasürituse stsenaarium: Sass Henno: Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge (17. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 26. november 2019. a. kell 21.17
Üritus muudetud: 14. veebruar 2020. a. kell 12.38
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Vägivallast läbiimbunud lapsepõlv. Kogemused korgijoogi ja koduvägivallaga. Ohumärke täis suhted. Kirjanik Sass Henno loenguprojekt toob noorte ette väga isiklikud, valusad ning olulised teemad, millest sageli ausalt ei räägita. See loeng on mõeldud igas vanuses õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes soovivad anda oma panuse, et me ei kordaks kogemata eelmiste põlvkondade vigu. Sind ootavad karmid lood, huvitavad näited ja kasulikud nõuanded, kuidas kaitsta ennast ja oma kaaslasi ohtude eest, millest paljud täiskasvanud isegi teadlikud pole.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
kell 11:00 - 14:00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
10.-12. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)