Õpilasürituse stsenaarium: KG majandussuuna äriprojekt (18. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Merike Kivilo, inglise keele õpetaja
Üritus sisestatud: 22. november 2019. a. kell 13.51
Üritus muudetud: 22. november 2019. a. kell 13.56
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Majandussuuna õpilased realiseerivad grupitööna valminud äriprojekti ja kaitsevad seda ainetunnis.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kella 10.00 - 14.00- ni müüvad majandussuuna õpilased vahetundides Talveaias kaupu ja/või pakuvad teenuseid, mida äriplaanis on ära märkinud.
Toimumise koht:
KG Talveaed
Sihtgrupp:
KG õpilased
Kirjeldus:
Kella 10.00 - 14.00- ni müüvad majandussuuna õpilased vahetundides Talveaias kaupu ja/või pakuvad teenuseid, mida äriplaanis on ära märkinud.
Vastutaja:
Merike Kivilo
Korraldustoimkond:
Majandussuuna õpilaste grupid.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)