Õpilasürituse stsenaarium: Muinasjutuvahetund (16. detsember 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 19. november 2019. a. kell 09.41
Üritus muudetud: 19. november 2019. a. kell 09.41
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Muinasjutt on nagu pooleldi avatud uks, mille taga võib lapse jaoks olla erinevad asju: õpetus, mõistatus, hea ja paha, mõistmine, leevendus, mäng… Selle kõige juures on muinasjutt elementaarselt ka fantaasia ärgitaja ja loovuse ärataja, seda eriti muinasjutu põhjal toimuvate edasiste tegeluste puhul.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
9.45
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, aula
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
Kõik kellel on soovi on oodatud kuulama jõulumuinasjuttu
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)