Õpilasürituse stsenaarium: Suur Uba "Anderseni aardelaegas" ( 6. aprill 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kersti Kirs, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 13. november 2019. a. kell 08.02
Üritus muudetud: 6. veebruar 2020. a. kell 13.59
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 11.00 - 14.00
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kersti Kirs
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)