Personaliürituse stsenaarium: Lõiming meie koolis (28. veebruar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anni Haandi, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Üritus sisestatud: 12. november 2019. a. kell 16.33
Üritus muudetud: 12. november 2019. a. kell 16.33
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
10:00-17:00, Aula
Kõik õpetajad
Vastutaja:
Anni Haandi
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Koolituse eesmärk:
Ühise arusaama kujundamine õppeainete lõimingu vajalikkusest ja võimalustest, koostöökava koostamine lõimingu rakendamiseks koolis.
Koolitusel osalenu õpiväljundid:
Koolitusel osalenu:
• mõistab õppeainete lõimingu vajalikkust koolis;
• on kursis õpetajate koostöö teoreetiliste aluste ja parimate praktikanäidetega;
• oskab kavandada õpetajate koostöökava õppeainete lõimingu rakendamiseks.
Õppe sisu:
Koolituse teemad:
• õpetajate omavaheline koostöö: teoreetilised alused;
• meie kooli õpilase profiil;
• lõiming meie koolis: kokkulepped;
• lõimingu stsenaariumid;
• õpetajate koostöövormid;
• tegevuste planeerimine ja mudeldamine;
• tulemuste esitlemine minitunni formaadis.
(0s)