Õpilasürituse stsenaarium: Tuleviku Kompass 8.- 9. kl õpilastele (13. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 4. november 2019. a. kell 09.35
Üritus muudetud: 4. november 2019. a. kell 09.38
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
karjääritee planeerimine
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
13. november k 13 - 16 Kuressaare Spordihoones
Toimumise koht:
Kuressaare Spordihoone
Sihtgrupp:
8. ja 9. kl õpilased
Kirjeldus:
Kokkuleppel aineõpetajate ja klassijuhatajatega võivad õpilased külastada üritust. Õppetöö koolis toimub kuni 12.30-ni.

8. kl õppetegevuse juhised K.Hintsilt.
9. kl õppetegevuse juhised klassijuhatajalt.
Vastutaja:
Kristi Hints
Korraldustoimkond:
karjääriõpetaja ja klassijuhatajad

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)