Õpilasürituse stsenaarium: KG PRO'19: sini-roheline tuleviku-reede (18. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maidu Varik, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 10. oktoober 2019. a. kell 14.58
Üritus muudetud: 14. oktoober 2019. a. kell 13.39
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • tehnoloogia ja innovatsioon
Toimumise aeg:
Päev tuleviku nimel!
Tegevused tundides ja vahetundides: e-viktoriin, elektritõukside võidusõit, põgenemistoad, kliimasoojenemise vastaste posterite-plakatite-meemide näitus, loengud ja külalised, kliimakärajad .
Ajakava vastavalt kooliastmetele: roheline tund, sinine tund, põgenemistoad
1.-9. kl sinine tund k.10
1.-6. kl roheline tund k.11, 7.-12. kl. k.12
Põgenemistoad: 4.-6. kl. k. 12, 7.-9.kl. k.11, 10.- 12.kl. k.10
10.-12. kl. k.11 loeng aulas - Kuressaare kesklinna arengud
Vahetunnid: 9.45 taij-vahetund
10.45 nutiriiete moedemonstratsioon
11.45 elektritõukerataste võidusõit
Dress code: sinine (=tulevik) roheline (=keskkond)
Toimumise koht:
-
Sihtgrupp:
-
Kirjeldus:
1.tund : päeva sissejuhatav esitlus ja viktoriin (Kahoot) (u.20 min)
Meie KG-s ilmuvad ka teemakohased lood!

Sinine tund: nutitulevikuks valmistumine (1.-3. klassi õpetajatele tuleb toeks robootika-õpilasest gümnasist, 4.-9.kl tegutsevad töölehe järgi).
Vahendid, mis peaks olema vähemalt iga 2-3 õpilase kohta klassis:
1-2 nutitelefoni
Telefonides peaks olema järgmised rakendused (äpid):
a. Võimalus mõõta aega (stopper, kell)
b. Google Science Journal
2 valget A4 paberit ja samas suuruses ajalehe väljalõige
Mõõdulint või vahend mõne meetri pikkuse vahemaa mõõtmiseks

Roheline tund*:
• Kliimasoojenemise vastaste ja kliimastreigi teemaliste posterite, plakatite, meemide jms valmistamine + ühisfoto aktsioonist ja näitus!
vt. Kelly ja Henry Sildaru hoolivad keskkonnast : https://www.facebook.com/keskkonnaministeerium/videos/388542068387711/
vt. Greta Thunbergi kõne: https://youtu.be/v33ro5lGHQg

Kasulikud vahendid digipädevuste arendamiseks (lisaks tavapärastele keskkonnasäästlikele):
Meemi -generator: https://imgflip.com/memegenerator; https://www.pizap.com
Posterid: https://www.canva.com/ ; https://edu.glogster.com ; https://www.postermywall.com/
Flaierid: https://www.smore.com/
QR koodi generaator: http://goqr.me/
Klassi-koostöö digivahendid (sisselogimiseta, eestikeelne): https://classroomscreen.com/ (taimer, qr-kood, klassimüra-mõõtmine, jagatud tahvel, rühmatöö korraldamine, tagasiside võtmine jm vt juhend - https://docs.google.com/presentation/d/1AmZzuDKjckjT8fXNI-B4uhWLdhC7thD0nZBLaZhRN50/edit#slide=id.p
GPS -kunst Endomondoga: (kui kehalise kasvatuse tund õues) https://docs.google.com/document/d/12WeJTcM_RHAYa5GQZAsWrrCIO0rdKCLVLjQq_FJawf4/edit

NB! Klassil on võimalus eelnevatel päevadel juba ette valmistada

Põgenemistoad*: toimuvad vastavalt etteantud stsenaariumile ja juhendile, eelnevalt tuleb klass jagada 4 gruppi

Loeng: valla-arhitekt Mark Grimitliht räägib Kuressaare kesklinna arengukontseptsioonist

Kärajad: 10.-12. klassilt teemakohased esitlused (a’5 min, rohelise tunni teemadel), 7.-9. klass osalemine vabatahtlikult

Temaatilised vahetunnid vastavalt kavale aulas, elektritõukerataste võistlus koolimaja taga, kiiver kohustuslik!

*12. klasside osalemine tegevustes kokkuleppel aineõpetajatega ja klassijuhatajatega (tulenevalt klassireisidest tekkinud tihendatud õppekavast)
Vastutaja:
Olle Arak
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)