Õpilasürituse stsenaarium: Kohtumine KG 39. lennu vilistlase Richard Keskülaga ( 4. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 2. oktoober 2019. a. kell 19.06
Üritus muudetud: 2. oktoober 2019. a. kell 19.06
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Üritus toimub, turvustamaks noortele edasiõppimisvõimalusi.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
  • matemaatikapädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
Toimumise aeg:
KG aula 10.00 - 11.00

Richard Kesküla tutvustab üppimisvõimalusi Riia Kõrgemas Majanduskoolis. Kohtumine on mõeldud 11. - 12. klassi õpilastele
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
11. - 12. klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)