Õpilasürituse stsenaarium: Inspira väikeste solistide lauluvõistlus ( 9. aprill 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 20.45
Üritus muudetud: 20. veebruar 2020. a. kell 15.02
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
17:30
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
3-7aastased KG huvikooli Inspira muusikaringide lapsed
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)