Õpilasürituse stsenaarium: Õpetajate päev ( 7. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Marit Tarkin, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 17.52
Üritus muudetud: 30. september 2019. a. kell 17.52
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpetajate päeva tähistamisega väärtustatakse õpetajaametit. Kooli abituuriumil on võimalus ennast sel päeval õpetajatööga kurssi viia, katsetada, kuidas on üht ainet ja üht klassi õpetada.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
8.05 - 16.00

7.45 Kooli juhtkond annab võimu üle õpilasjuhtkonnale.
10.30 pidulik aktus õpetajatele kooli aulas.
Õpetajatele täpsem info kutsega.
Toimumise koht:
Kuressaare Gümnaasium, aula, õppeklassid, kogu koolimaja
Sihtgrupp:
Õpetajad ja õpilased
Kirjeldus:
Õppetöö korraldusest

* Toimuvad lühendatud tunnid tunnid tunniplaani alusel (NB! 8. ja 9. tundi ei toimu!)
Tunni pikkuseks on 30 minutit ja vahetunni pikkuseks 10 minutit.
1. tund: 8.05 -8.35
2. tund: 8.45 - 9.15
3 .tund: 9.25 - 9.55
4. tund: 10.05 - 10.35
5. tund: 10.45 - 11.15
6. tund: 11.25 - 11.55
7. tund: 12.05 - 12.35

Kõiki tunde viivad läbi 12.klassi õpilased
* Söökla tegevuses midagi ei muutu. Algklassid söövad kaetud laudade tagant neile tavapärasel ajal:
10.40 söövad 3. ja 4. klassid
11.10 söövad 1. ja 2. klassid
Ülejäänud õpilased saavad süüa alates 11.40
* Pikapäevarühma ei toimu. Ringide toimumise üle otsustavad
ringijuhendajad ja edastavad sellekohase info ringis osalejatele.

* Õpetajate päeva juhtkond:

direktor Toomas Takkis – Gerly Ots

õppealajuhataja Maidu Varik – Richard Mõisaäär

Õppealajuhataja Anu Saabas – Laura Nook

huvikooli Inspira juht Inge Jalakas - Mariliis Remmel

huvijuht Kristin Lauri - Kirsika Rahu
Vastutaja:
Marit Tarkin
Korraldustoimkond:
12. klasside klassijuhatajad, 42. lend, Kristin Lauri

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)