Õpilasürituse stsenaarium: Rütmika IV / rütmika töötoad (19. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Pilvi Karu, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 12.34
Üritus muudetud: 30. september 2019. a. kell 12.40
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Inspira lauluõpilaste rütmitaju, koordinatsiooni ja koostööoskuste arendamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 11:00-12:45 I-IV klass;
kell 13:00-15:15 V-IX klass;
kell 15:30-17:45 X-XII klass.
Toimumise koht:
100
Sihtgrupp:
kooliealised õpilased
Kirjeldus:
Rütmika töötubasid viib läbi löökpillimängija Ahto Abner. Töötubadesse registreerimine toimub 102 ruumis muusikaõpetajate vahendusel.
Vastutaja:
Pilvi Karu
Korraldustoimkond:
Muusikaõpetajad - reklaam ja õpilaste registreerimine.

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)