Õpilasürituse stsenaarium: Inspira lasteaiaealiste talvine kontsert (14. jaanuar 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Inge Jalakas, Inspira juhataja / kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 09.13
Üritus muudetud: 4. november 2019. a. kell 17.21
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Anda ülevaade väikeste laulu- ja tantsulaste senistest tegemistest.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • kultuuriline identiteet
  • teabekeskkond
  • tervis ja ohutus
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
18.00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
inspira lasteaiaealised lapsed, lapsevanemad
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Inge Jalakas
Korraldustoimkond:
Pilvi Karu, Helle Leppik

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)