Personaliürituse stsenaarium: Mitteeristav hindamine (2.- 3. kooliastmes) (15. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anu Saabas, õppealajuhataja
Üritus sisestatud: 27. september 2019. a. kell 09.18
Üritus muudetud: 27. september 2019. a. kell 09.18
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
15. oktoober kell 15 auditooriumis
Vastutaja:
Anu Saabas
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
2.- 3. kooliastme kunsti, muusika, käsitöö/tehnoloogiaõpetuse, kehalise kasvatuse, valikainete, 5. kl inimeseõpetuse ja 6. kl ühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajad.
Kogemuste vahetamine/edastamine mitteeristavast hindamisest (ainekaardi põhjal).
(0s)