Õpilasürituse stsenaarium: Suur Teatriõhtu 2019 esitleb: roheline loeng vol 1! (10. oktoober 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 25. september 2019. a. kell 15.38
Üritus muudetud: 25. september 2019. a. kell 16.07
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Seoses Suure Teatriõhtu selleaastase teemaga "Sellest saab veel asja!" on ürituse oluline eesmärk teatritegemise kõrvalt muuta Kuressaare Gümnaasiumi õpilasi teadlikumateks tarbijateks. Oma kogemusi ületarbimise alternatiividest tuleb jagama teadlik tarbija ja rohelise mõttelaadi austaja Paap Uspenski!
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • enesemääratluspädevus
  • suhtluspädevus
  • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
  • keskkond ja jätkusuutlik areng
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
  • kultuuriline identiteet
  • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
11:00-12:00
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klasside õpilased.
Kirjeldus:
Suur Teatriõhtu 2019 esitleb: külas rohelise festivali I Land Sound (Saare)maaletooja PAAP!

Kuulsa Orissaare tamme all on sündinud ja kasvanud üks veelgi kuulsam mees, festivali I Land Sound korraldaja, Orissaare Piidivabriku algataja, kohaliku pidudesarja Pööning DJ ja Raadio 2 Majamasin saatejuht - Paap!
Kohaliku festivali näitel tuleb juttu rohelisest eluviisist, liigsest tarbimisest ja võimalustest seda vähendada.

Küsimusi esitab + inspireerivat ja vaba õhkkonda aitab luua Juhan Soon (12.a).
Vastutaja:
Lelet Aavik-Part
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik-Part

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)