Personaliürituse stsenaarium: LELLE projekti õpetajate koostöötund (24. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Maren Asumets, võõrkeeleõpetaja
Üritus sisestatud: 10. september 2019. a. kell 16.40
Üritus muudetud: 10. september 2019. a. kell 16.40
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
15.00 OSILIA klassis
Vastutaja:
Maren Asumets
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
Problem solving- tutvustus, eesmärgid
Materjalidega tutvumine
Näidismeetodite läbiproovimine
Arutelud gruppides
Hindamine(eelhindamine, õpilane-õpetaja, õpetaja endale tagasiside)
(0s)