Õpilasürituse stsenaarium: T.O.R.E teisipäev (24. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 5. september 2019. a. kell 13.28
Üritus muudetud: 5. september 2019. a. kell 13.28
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tore on noorteühing, mis oma tegevusega õpetab kuidas:

olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
tunda ja kontrollida paremini oma tundemaailma,
kujundada eneseväljendusoskust,
arendada ja austada iseend,
toetada eluterveid väärtusi,
olla parem sõber ja klassikaaslane.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kuressaare Gümnaasium

8.50, 9.45, 10.45 aulas
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
T.O.R.E teisipäeval ootame kõiki lapsi kooli sinises, rohelises, punases või kollases riietuses.

Vahetundide ajal toimuvad aulas tegevused, mis on pigem suunatud 1.-6. klassile. Aga kohale on oodatud ka kõik vanemate klasside lapsemeelsed ja rõõmsad õpilased.
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Kuressaare Gümnaasiumi TORE

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)