Õpilasürituse stsenaarium: Tekliaktus (27. september 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 5. september 2019. a. kell 08.48
Üritus muudetud: 5. september 2019. a. kell 08.48
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Tekliaktus on mõeldud nendele õpilastele, kes saavad endale esmakordselt tekli
Riietus pidulik: poistel ülikond või tumedad püksid ja triiksärk, tüdrukutel tume seelik
ja hele ühevärviline pluus, kaasa tekkel
Kooli laulu sõnad pähe
Kõigil teklid enne aktust käes
X klasside õpilased seisavad pidulikes rõivastes aulas klassiti, teklid on asetatud vasaku käe randmele, mida hoitakse vöö kõrgusel küünarnukist painutatuna.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10.45 aulas
Toimumise koht:
Aula
Sihtgrupp:
10.klassid
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
10. klasside klassijuhatajad, huvijuht

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)