Õpilasürituse stsenaarium: Ettemäng: Suur Teatriõhtu 2019 (14. november 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Lelet Aavik-Part, klassiõpetaja
Üritus sisestatud: 3. september 2019. a. kell 17.37
Üritus muudetud: 11. november 2019. a. kell 18.58
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Näidendite läbimäng ja kohene tagasiside, mille eesmärk on Suure Teatriõhtu tarbeks valmivate etteastete kvaliteetse valmimise maksimaalne toetamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Terve päeva vältel (graafiku alusel)
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
10.-12. klasside õpilased
Kirjeldus:
Igal klassil on eelmänguks broneeritud 30 minutit. Selle aja jooksul annab truppidele edasiviivat tagasisidet Inspira teatristuudio juhendaja ja Kuressaare linnateatri näitleja Tanel Ting.

Ettemängul osalemise järjekord:

10.00–10.30 11.c
10.30–11.00 10.a
11.00–11.30 12.c
11.30–12.00 10.c

12.00–12.30 LÕUNA

12.30–13.00 12.b
13.00–13.30 12.a
13.30–14.00 10.b
14.00–14.30 11.b
14.30–15.00 11.a
Vastutaja:
Lelet Aavik-Part
Korraldustoimkond:
Lelet Aavik-Part
Tanel Ting

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0s)