Personaliürituse stsenaarium: Aineteülene lõiming 8.klassis (26. august 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Anni Haandi, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Üritus sisestatud: 23. august 2019. a. kell 10.20
Üritus muudetud: 23. august 2019. a. kell 10.20
Ürituse sihtrühm:
Personalile
Toimumise aeg:
12:00 ruumis 408
Vastutaja:
Anni Haandi
Sisehindamise valdkonnad:
Muutunud õpikäsitluse rakendamine
Õppeaasta arendustegevuse eesmärgid:
Kool kui koostöökoda ja koostöökogu - koostöö lennuga, klassi õpetajatega ja lastevanematega
Ürituse/tegevuse kava:
8.klasside aineõpetajatele. Ühiste teemade kaardistamine ning võimalike lõimingupunktide kokkuleppimine töökavas.
https://docs.google.com/document/d/1ikFtcpDDLkq2xPuK6g9_f12uttWgnsSEHkLJOK5GR7s/edit
(0,01s)